Lidgeld

Het lidgeld bij Fotoclub CoxyPics bedraagt € 30,00 per individueel lid of € 50,00 per gezin wonende op hetzelfde adres

Wat krijg je hiervoor?

  • Lidmaatschap CoxyPics
  • Deelname aan de zondagse bijeenkomsten
  • Gastspreker(s) die wij naar de club uitnodigen om over hun werk te komen praten
  • Deelname aan lezingen aan voordeeltarief
  • Toegang tot besloten Facebook groepen van CoxyPics
  • Voordeeltarief bij het volgen van een cursus : basisifotografie, lightroom, flitsdotografie